”Alt for mange børn dør af simple sygdomme”

”Vi ønsker at give fattige børn i Liberia i Vest Afrika en stabil og varig adgang til sundhedsfaglig hjælp og dermed en reel mulighed for at overvinde simple sygdomme”

Om os

Medicin til børn er en dansk forening, der formidler støtte til vores lokale kontaktperson i Liberia, Jeffelo Kamara. Medicin til børns arbejde i Danmark baseres på frivilligt arbejde og er motiveret af de glade vidnesbyrd, der kommer retur fra Liberia. Disse vidnesbyrd formidles via Facebook, så flere kan få glæde af at se, hvordan hjælpen kommer til gavn for mange børn i Liberia.

Få mere at vide:

Følg os på facebook: facebook

Billeder fra Liberia
Nedenfor ses børn ved en skole, der netop har fået uddelt medicin mod parasitter, som børn nemt får i de boligområder, hvor der er dårlig adgang til rent drikkevand.
Parasitterne er snegle-lignende orme, der lever i endetarmen og får barnet til at bløde meget fra tarmen. Tilstanden får børn til at lide af blodmangel, og lokalt kaldes de børn, der er ramt for de levende-døde!. Barnet bliver ofte så svagelige, at de dør, ellers bliver de blot meget passive og kan ikke passe skolegangen.
Nye brønde er godt, men alene er det kun en kortsigtet løsning idet brønde kræver vedligehold og klorbehandling for at vedblive at være ren.
Vi er derfor nødt til at fortsætte arbejdet med at behandle de syge børn, indtil vi har midler til at opføre og vedligeholde brønde i de fjerntliggende områder.
En ung mor og hendes to børn.
Jeffelo er meget glad for at komme ud til den enkelte familie, for bedre at kunne vurdere deres sundhedsbehov, og give dem den vejledning, som de har brug for, der hvor de lever.
Indsatsen har i 2017 bevæget sig længere ud i områder, som ikke har været så ligetil at komme frem til. Jeffelo har kørt ud med hjælpen bag på en motorcykel for at nå frem til børn, der bor længere væk og som slet ikke har adgang til medicinsk hjælp.
Med dette arbejde har vi indset værdien af en mobil-klinik, der kan hjælpe Jeffelo frem til de familier, som ikke har adgang til medicin og basal hjælp.
Apoteket hvorfra lokalsamfundet kan købe basale fornødenheder.
Jeffelo sammen med sin familie.
Til toppen

Læs mere

Vision

Give fattige børn og forældre i Liberia i Vest Afrika en stabil og varig adgang til sundhedsfaglig hjælp og dermed en reel mulighed for at overvinde sygdomme som malaria og lign.

Mål

At motivere lokale kræfter til at engagere sig i sundhedsoplysning og forbedre adgangen til medicin og behandlingsfaciliteter. VI ønsker yderligere at etablere og vedligeholde en kontakt i lokalsamfundet, der sikrer berøring med flest mulige fattige børn og forældre. Vi har brug for et kontor, hvor Medicin til børn i Liberia styres ud fra.

Strategi

Vi vil støtte uddannelse til sygeplejersker (Semester for semester efter resultat og belønningsprincip) og støtte etableringen af ”satelitter” i form af et apotek eller lignende, der sikrer indkomst og derved motivation hos kontaktpersonerne.

Til toppen

Læs mere

Vidnesbyrd

Kort fortalt: ”Det er en succes”

Konceptet har vist sin succes ved, at vi på trods af Ebola-krisen har kunnet yde en varig og stabil hjælp til at nedbringe dødeligheden i lokalsamfundet Brewerville, lidt uden for hovedstaden Monrovia i Liberia. Mange andre hjælpeorganisationer måtte naturligvis trække personalet hjem i sikkerhed. Blandt andet her ses fordelen ved en lokal styreperson.

Vi har ingen lønomkostninger og projektet er selvkørende, hvis vi stopper vores støtte, dog kan vi hjælpe flere udsatte børn (gratis) desto flere midler, vi modtager og sender til Liberia.

Én krone givet som støtte, giver én krone til barnet i nød.

I vores bedste driftsår til dato hjalp vi 3.500 børn for 80.000 DKR dvs. ca. 23 DKR per barn inklusive alle omkostninger i forbindelse med indkøb af medicin og udbringning af hjælpen.

Lokalsamfundet Brewerville har udover adgang til en sygeplejerskes sundhedsfaglige vejledning og et apotek også adgang til en brønd med rent drikkevand ved apoteket.

Jeffelo kan hjælpe dem i nød

Vores ophold i Afrika har ændret vores liv og tankegang på mange måder. Frustrationer over simple problemer bliver til skamme. Vi har nu en mission i livet, som har printet sig fast på vores tanker og drømme. Vi ønsker at hjælpe mere og gøre noget ved den uretfærdige elendighed, som har ramt verdens fattigste børn. De er jo uden skyld i, hvor de blev født.

Vi fortryder aldrig, at vi gjorde det

Vi så elendigheden og handlede – det lyder måske lidt selvhøjtideligt, måske pralende ... men: Vi kan se, at hjælpen når frem og hjælper utrolig mange, og det tvinger os til at fortælle og spørge andre om hjælp for behovet er så stort, og Jeffelo kan nå rigtig mange. Det er virkelig en stor og næsten uvirkelig oplevelse, når Jeffelo i mobilen fortæller, at nu har vi betalt det medicin, som gjorde, at en mor græd af taknemmelighed da hendes dødeligt syge barn alligevel fik behandling for malaria, den behandling de ellers ikke have råd eller adgang til.

Vores drøm:

At nedbringe børnedødeligheden og give børnmulighed for at få behandlet børnesygdomme f.eks. diarre og malaria.

Hvordan:

Ved at realisere hjælpen via lokale kræfter - altså via ildsjæle, der skaber rammerne og kontakten.
Dette gøres via et ”gammelt” princip om ”resultat og belønning”, som er kulturalt nødvendig for at sikre stabilitet og succes.
Vi vil uddanne sygeplejersker og ”plante” dem i lokalsamfundet, så de kan drive arbejdet og sikre, at drikkevandet er rent, og at medicinen er muligt at få for dem, der har brug for det.

Hvorfor:

Vi vil så gerne hjælpe, men kan ikke nå ud til dem, der har behov for hjælpen.
Dét kan og vil de lokale, når de får midler og incitament til at gøre det.Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Medicin til Børn

Nikolaj Nikolajsen, Peter Hyldgaard, Jette Hyldgaard og Daniel Høllsberg.

Til toppen

Læs mere

Støt

Giv en gave nu!
250 kr. kan redde et meget sygt barn fra at dø af malaria.
100 kr. kan behandle 4 børn mod parasitter (orm i tarmen).

Alm. Pengeoverførsel kan ske til:
Sparekassen Djursland
Reg. Nr. 9388 Konto nr. 0000329282

International Money Transfer to Children’s Health Fund:
IBAN: DK7793880000329282
BIC-kode/SWIFT: VIVIDK21

Årsopgørelse 2021: Se opgørelse
Årsopgørelse 2022: Se opgørelse
Årsopgørelse 2023: Se opgørelse

Foreningen Medicin til Børn - CVR nr. 38 55 19 73

Kontakt: info@medicintilboern.dk

Til toppen

Læs mere

Partnere

Lions

Midlerne fra Lions samarbejdet kan således anvendes målrettet på projekter på skoler og i lokalsamfund, hvor det forandrer levevilkårene for børn og familier. I mere end 10 år har midlerne fra dette samarbejde givet mulighed for, at vi igen og igen, på en række skoler, har kunne behandle mellem 350 og 650 børn for parasitter og adskillige børn for malaria. De børns liv er reddet takket være denne støtte.

Cedas aps

Firma aftale med virksomheden, der giver et fast årligt beløb til arbejdet i Liberia

Beierholm

Beierholm støtter Medicin til børn.

Til toppen

Læs mere